Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Marielle de Munnik, tekst en communicatieadvies omgaat met je persoonsgegevens en wat je privacyrechten zijn.

 Waarom gebruik ik persoonsgegevens?
Ik heb je persoonsgegevens nodig als je gebruik maakt van mijn diensten. Dan hebben we een overeenkomst met elkaar.
Je persoonsgegevens kunnen dan nodig zijn:

 • om te reageren op je vraag of informatieverzoek via de email of website.
 • om je te bellen of te e-mailen.
 • om je een offerte te sturen.
 • om mijn diensten te kunnen leveren.
 • zodat je een workshop of training kunt volgen of nakijken.
 • voor de financiële afhandeling en mijn administratie.
 • om je een nieuwsbrief te sturen, als je hier toestemming voor gegeven hebt.

De persoonsgegevens die ik gebruik:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Opnames van een workshop of training

Welke cookies gebruik ik?
Mijn website gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Hoe beveilig ik je gegevens?
Ik zorg voor een passende beveiliging van je (persoons)gegevens. De systemen en faciliteiten waar ik mee werk zijn goed beveiligd.
Voor het geven van trainingen en workshops gebruik ik videocommunicatietools. Deze tools stel ik zo privacy-vriendelijk mogelijk in. Volg ook de tips voor privacy vriendelijke instellingen, die bijvoorbeeld hier staan: https://medium.com/@laura.noren/zoom-configurations-5-mins-for-privacy-and-security-29f1514b2e23  

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is:

 • Het resultaat van mijn diensten (jouw dossier van offerte tot resultaat) bewaar ik 5 jaar.
 • De gegevens van je inschrijving en deelname aan een training of workshop bewaar ik 1 jaar.
 • De opnames van een training of workshop bewaar ik 1 jaar na het afronden van de training.
 • Zodra je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, verwijder ik jouw naam en e-mailadres uit het mailsysteem.
 • Ik ben verplicht om mijn financiële administratie 7 jaar te bewaren. Hierin staan jouw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en eventueel bedrijfsnaam en KvK nummer.

Met wie deel ik je gegevens?
Ik deel je gegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor mijn bedrijfsvoering. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van een administratiekantoor en cloudsystemen. Als het nodig is, maak ik afspraken met deze partijen over een zorgvuldige en veilige omgang met je persoonsgegevens. Soms ben ik wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals de belastingdienst. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de omgang met je persoonsgegevens.

Wat zijn je rechten?
Je hebt een aantal rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Je kunt mij vragen om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan een andere organisatie. Ook kun je toestemming intrekken en bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Deze verzoeken kun je sturen naar info@marielledemunnik.nl. Ik reageer zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, ben ik wettelijk verplicht om je te identificeren. Je kunt je identiteitsbewijs aan mij laten zien of een kopie van je identiteitsbewijs toesturen. Hoe je dit veilig doet, lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

 Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?
De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van je persoonsgegevens zijn:

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie en kun je terecht als je het niet eens bent met hoe ik met je persoonsgegevens omga: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 Vragen of opmerkingen?
Je kunt altijd contact met mij opnemen als je vragen of opmerkingen hebt. Onder ‘Contact’ op deze website vind je mijn gegevens.